Snow
ข่าวและกิจกรรม

หน้าแรก / ข่าวและกิจกรรม

เยี่ยมศูนย์บำบัดฟื้นฟู : นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เยี่ยมชม “ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด” ที่มุ่งเน้นการบำบัดรักษาเพื่อให้สอดรับแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ โดยมี พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา, นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ และ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ให้การต้อนรับที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565